A “new morality” for South African education

Part VIII – Reflections and conjectures on educational policy

Authors

  • P. G. Schoeman University of the Free State, South Africa

Abstract

Onderwysbeleid sedert die 1994-verkiesing bevestig die feit dat waar onderwys-/ opvoedingsake ter sprake kom, elke aspirasie en strategie betrokke is op waardes, asook dat elke aspek van die formulering en toepassing daarvan steeds van waardes deurdrenk is. En waar waardes ter sprake is,sal die rigting waarin die beleid ontplooi, asook die rigting waarin hierdie waardes in praktiese onderwys tot gelding gebring word, noodsaaklikerwys van hetsy anastatiese of apostatiese aard wees. Dié saak word in die hieropvolgende studie van nader beskou.

Educational policy in South Africa since the 1994-elections underscores the fact that where policy-matters are concerned every aspiration and strategy involved, including every aspect of the formulation and execution thereof is forever permeated by values. And where values are concerned the ultimate direction designated policy is to follow, as well as the direction in which such values are to be deployed in educational practice are – essentially – of either anastate or apostate nature. This matter is considered in the article to follow.

Published

2013-12-20

How to Cite

Schoeman, P. G. (2013). A “new morality” for South African education: Part VIII – Reflections and conjectures on educational policy. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(4), 207-236. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/332

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>