The church and mission: Challenges to and perspectives from the DRCA (NGKA) in the Free State

Authors

  • K. J. Pali, Rev. University of the Free State, South Africa
  • P. Verster, Prof. University of the Free State, South Africa

Abstract

Die NG Kerk in Afrika (NGKA) is ? belangrike kerk wat uit die NG Kerk se sending voortgekom het. Om ? beslissende rol in sending te speel sal hierdie kerk weer sy sendingkarakter moet herstel. Navorsing is gedoen om die uitdagings vir en perspektiewe van die NG Kerk in Afrika (NGKA) te bepaal. Alhoewel die kerk wel by sendingwerk betrokke is, is daar tog ? gebrek aan ? duidelike begrip van die kerk se sendingtaak. Sending moet omvattend ver staan word en die NGKA moet in hierdie verband sy toekoms self betrek.

The Dutch Reformed Church in Africa (DRCA) is an important church which developed from the missionary work of the Dutch Reformed Church (DRC). To play a pivotal role in missions this church needs to re-establish its missional character. Research was therefore conducted to establish the challenges to and perspectives from the DRCA on missions. Although the church is involved in missionary work there is a lack of a clear understanding of the task of the church in this regard. Mission should be understood as holistic and the DRCA should take hold of its own future in this regard.

Published

2013-08-30

How to Cite

Pali, K. J., & Verster, P. (2013). The church and mission: Challenges to and perspectives from the DRCA (NGKA) in the Free State. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 49(3), 227-255. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/323

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)