The Basic Concepts of Sociology Involved in System Theory

Authors

  • D. F. M. Strauss, Prof. University of the Free State, South Africa

Abstract

Hoewel weinig vakwetenskaplikes eksplisiet oor ’n begrip van ’n begrip beskik, hanteer almal van hulle deurlopend uiteenlopende begrippe in hul beoefening van hul onderskeie dissiplines. Hierdie artikel vestig die aandag op die onvermydelike basiese (of: analogiese) grondbegrippe van die Sosiologie as wetenskaplike dissipline. Eerstens word aandag geskenk aan die reaksie van die sisteem-teoretiese benadering op die atomisme (individualisme) en daarna word rekenskap gegee van die eensydige klem op ruimtelike en biotiese analogieë wat in die sisteemteorie aanwesig is. In die behandeling van die idee van differensiasie word, benewens kritiek op tekortkominge, ook positief aansluiting by Münch se spreke van duidelik gedifferensieerde lewensfere gevind, deur hul eie innerlike wette gerig, aangesien hierdie formulering dig nader tot die idee van soewereiniteit-ineie-kring. Ten slotte word ook nog saaklik ingegaan op die dinamiese veldteorie van Sztompka.

Published

2007-01-31

How to Cite

Strauss, D. F. M. (2007). The Basic Concepts of Sociology Involved in System Theory. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 43(1 - 2), 83-106. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/119

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>