The purpose of educating the human spirit

Authors

  • J. L. van der Walt North-West University, South Africa
  • C. C. Wolhuter North-West University, South Africa
  • F. J. Potgieter North-West University, South Africa

Abstract

Hierdie artikel verduidelik ten eerste wat spiritualiteit as menslike eienskap of hoedanigheid alles behels, ook vanuit Bybelse perspektief. Daarna verduidelik dit die gedagte dat die “gees van die opvoeding” ideaal gesproke voortvloei uit die verhouding tussen die verskillende betrokkenes by die opvoedingshandeling, in hierdie geval die onderwyser en die leerder, en dan veral uit die samevloeiing van hul onderskeie geeste. Hierdie soort lewendmakende (“begeesterde”) opvoeding en onderwys lei tot persoonlikheidsintegriteit, kreatiwiteit (?nskeppende gees) en skeppende probleemoplossing. Hierdie eienskappe is belangrike voorwaardes vir die behartiging van die uitdagings van ‘n lewe in ?n geglobaliseerde en kosmopolitiese toekoms.

This article explains, firstly, what spirituality as a human attributeentails, also from a Biblical perspective. It then goes on to explain that the “spirit of education” is ideally born in the interrelationship between the role-players in the education process, in this case, the teacherand learner, particularly in the confluence of their spirits. This kind ofanimated (“spirited”) education leads to integrity of personality, creativity and creative problem-solving which, in turn, could be regarded as a prerequisite for coping with life in a globalised and cosmopolitan future.

Published

2015-04-24

How to Cite

van der Walt, J. L., Wolhuter, C. C., & Potgieter, F. J. (2015). The purpose of educating the human spirit. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 51(1), 1-20. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/362

Issue

Section

Artikels | Articles