Moments of agreement: the reformational worldview in dialogue with other Christian worldviews

Authors

  • Renato Coletto North-West University, South Africa

Abstract

Momente van ooreenkoms: die reformatoriese wêreldbeskouing in dialoog met ander Christelike wêreldbeskouings
Die reformatoriese wêreldbeskouing word dikwels bespreek deur te fokus op sy verskille met ander Christelike wêreldbeskouings. Na ? kort bespreking aangaande die soorte reformatoriese wêreldbeskouings, probeer hierdie artikel om “momente van ooreenkoms” te identifiseer tussen die reformatoriese lewensvisie en ander klassieke Christelike wêreldbeskouings wat gekenmerk word deur die natuur-genade paradigma. In ? volgende stap vra die outeur tot watter mate hierdie momente van ooreenkoms konkrete samewerking tussen Christene wat verskillende wêreldbeskouings huldig, moontlik maak. Hier stel die twee uiterste alternatiewe van isolasionisme (om kompromie te vermy) en kompromie (ten einde konflik te vermy) hulself aan die orde. Daar word voorgestel dat Christene beide die unieke eienskappe van hul wêreldbeskouing en die geleenthede om met mede-Christene saam te werk, aanvaar, selfs al word dit net tydelik of in beperkte areas gedoen.

The reformational worldview is often discussed by focusing on its diversity from other Christian worldviews. After a brief discussion concerning the reformed type of worldviews, this article tries to identify “moments of agreement” between the reformational worldview and other classical Christian worldviews characterised by the natureand-grace paradigm. In the following step, the author asks to what extent these moments of agreement entail the possibility of concrete cooperation between Christians adopting different worldviews. Here the two extreme alternatives of isolationism (in order to avoid compromise) and compromise (in order to avoid conflicts) present themselves. It is suggested that Christians should accept both the unique traits of their worldviews and the opportunities to cooperate with fellow-Christians, even if temporarily or in limited areas. 

Published

2017-06-30

How to Cite

Coletto, R. (2017). Moments of agreement: the reformational worldview in dialogue with other Christian worldviews. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(1), 1-18. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/416

Issue

Section

Artikels | Articles