Possible ‘mentoring’ and discipleship in the New Testament – a propositio

Authors

  • Fazel E. Freeks, Dr. North-West University, South Africa
  • George A. Lotter, Prof. dr. North-West University, South Africa

Abstract

Die primêre fokus van die artikel is om Skriftuurlike perspektiewe in die Nuwe Testament na te vors wat langs die weg van die hermeneutiese proses mag dui op ’n vorm van mentorskap soos dit vandag bekend staan. Alhoewel mentorskap nie spesifiek so genoem word nie en die konsep nie bestaan het nie, kan Nuwe Testamentiese perspektiewe moontlik dui op iets soortgelyk as wat huidig as mentorskap beskou word. In hierdie artikel word sekere Nuwe Testamentiese figure geïdentifiseer wat as moontlike “mentors” teenoor ander opgetree het. Hierdie mentor-figure is Jesus as ? mentor vir sy dissipels en Paulus, ? mentor vir Timotheus, Titus en Onesimus. Die dissipels is gekies omdat hulle baie naby Jesus geleef het en God se getroue dienaars geword het. Paulus is gekies vir sy strategie met betrekking tot die verkondiging van die evangelie. Sy rol as moontlike mentor vir sy mentees (Timotheus, Titus, Onesimus) was klaarblyklik suksesvol. Ten slotte word daar oor die proses van moontlike mentorskap nagedink deur te kyk na die uitstaande en toegewyde lewens van die volgelinge en sekere aanbevelings gemaak.

The primary focus of this article is to research Scriptural perspectives which along the hermeneutical process may indicate some form of “mentoring” as it is known today. Although “mentoring” is not mentioned as such and the concept did not exist, New Testament perspectives may indicate something similar to which is currently viewed as “mentoring”. In this article certain New Testament figures were identified which acted as these possible “mentors” to others. These mentor figures are: Jesus as a mentor to his disciples and Paul as a mentor to Timothy, Titus and Onesimus. The disciples were chosen because they walked closely with Jesus and became God’s faithful servants. Paul was chosen for his designed strategy for evangelism. His possible “mentoring” role to his mentees (Timothy, Titus, Onesimus) was evidently successful. In conclusion the process of possible “mentoring” is reflected on by looking at the outstanding and dedicated lives of the followers  and recommendations.

Published

2014-08-29

How to Cite

Freeks, F. E., & Lotter, G. A. (2014). Possible ‘mentoring’ and discipleship in the New Testament – a propositio. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 50(3), 191-212. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/354

Issue

Section

Artikels | Articles