Towards a normative theological foundation as a Manifesto for sports ministry leaders

Authors

  • Noel B. Woodbridge South African Theological Seminary
  • Timothy Tucker North-West University, South Africa
  • George A. Lotter North-West University, South Africa

Keywords:

Normatiewe, Teologiese fundering, Manifes, Sportbediening, Sportbedieningsleiers, Normative, Theological foundation, Manifesto, Sports ministry, Sports ministry leaders

Abstract

Op weg na ? normatiewe teologiese fundering tot ? Manifes vir sportbedieningsleiers
Die sentrale fokus van hierdie artikel is om aan te toon dat ? normatiewe teologiese fundering vir sportbedieningsleiers as ? Manifes ontwikkel behoort te word. Die vraag na ? normatiewe teologiese fundering vir sportbediening is ? relatiewe nuwe terrein van navorsing. Die oorwig van outeurs oor hierdie onderwerp erken dat die sportbedieningsbeweging ontwikkel het sonder ? duidelike teologie van sport. Die doelwit van hierdie artikel is derhalwe om ? normatiewe teologiese fundering te ontwikkel om dié uitdaging aan te pak. Die metode wat gebruik is, is om kort verklarings te gee van vyf Skrifgedeeltes wat moontlik gebruik kan word as vertrekpunte en om ? bydrae te lewer tot ? Manifes vir sportbedieningsleiers. Vir elkeen van die vyf gedeeltes wat hanteer is, is die fokus telkens op drie hoofsake van die eksegese, naamlik a) hoekom die gedeelte gekies is, b) die relevansie van die gedeelte vir sportbedieningsleiers van vandag en c) basiese teologiese beginsels wat uit elke perikoop afgelei kan word. Ten slotte stel die artikel ? normatiewe teologiese Manifes voor (afgelei uit die verklaring van die vyf gedeeltes) vir sportbedieningsleiers wat hulle kan rig en help toerus vir ? volhoubare sportbediening.

The central focus of this article is to show that a normative theological foundation for sports ministry leaders as a Manifesto should be developed. Seeking a normative theological foundation for sports ministry is a relatively new field of research. Most authors on the subject acknowledge that the sports ministry movement has developed without a clearly articulated theology of sport. The aim of this article is, therefore, to develop a normative theological foundation to address this challenge. This is conducted through providing a short exposition of five passages of Scripture that may be used as points of departure and contribute towards a Manifesto for sports ministry leaders. For each of the five passages the focus is on three primary elements of the exegesis, namely, a) why the passage was chosen, b) the relevance of the passage for sports ministry leaders today, and c) basic theological principles that can be derived from each pericope. Finally, the article proposes a normative theological Manifesto (derived from the exposition of the five passages) for sports ministry leaders that will be able to guide and help to equip them for a sustainable sports ministry.

Published

2017-06-30

How to Cite

Woodbridge, N. B., Tucker, T., & Lotter, G. A. (2017). Towards a normative theological foundation as a Manifesto for sports ministry leaders. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 53(1), 107-130. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/420

Issue

Section

Artikels | Articles