The Clash of Cultures How to Explain and Evaluate Cultural Differences from a Reformational-Christian Perspective

Authors

  • B. J. van der Walt, Prof. North-West University, South Africa

Abstract

Hierdie ondersoek behandel die moeilike probleem van hoe kulturele verskeidenheid verklaar en evalueer moet word. Ter inleiding word dit gemotiveer aan die hand van die huidige behoefte, asook die probleme verbonde aan ’n vergelyking van verskillende kulture. In die tweede plek volg ’n verduideliking (volgens die basiese Bybelse waarhede van skepping, sondeval en verlossing) waarom kulture so verskillend kan wees. In die derde plek stel so ’n benadering ’n mens in staat om kulture regverdig te kan beoordeel sonder om in óf kulturele etnosentrisme óf kulturele relativisme te verval. In die vierde plek word bespreek wat in ’n bepaalde kultuur as aanvaarbaar en onaanvaarbaar beskou behoort te word. Om ten slotte die praktiese waarde van so ’n interkulturele filosofiese aanpak aan te toon, word in die vyfde plek die denkwyses van tradisionele Afrika en die Weste vergelyk om aan te toon hoe veral tersiêre onderwys “geafrikaniseer” kan word.

Published

2007-01-31

How to Cite

van der Walt, B. J. (2007). The Clash of Cultures How to Explain and Evaluate Cultural Differences from a Reformational-Christian Perspective. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 43(1 - 2), 137-161. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/122

Issue

Section

Artikels | Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>