Gegronde beplanning kan misbruik van mag in beplanning stop

Authors

  • JJ (Das) Steÿn University of the Free State, South Africa

Keywords:

Planning, Power, Urbanistics, Values, Beplanning, Mag, Urbanistiek, Waardes

Abstract

Through history planners is and was confronted by the different manifestations of power. In totalitarian states or free market monopolies and other types of “empires” where power are exclusive, universal planning goals based on sound planning sense are difficult to achieve. This paper will give an alternative approach for man and society to develop and use power as is seen fit for each society. Using a Dutch academic, prof. H.M. Goudappel’s urbanistic concept to show how ideological, theoretical and practical issues concerning power could be dissected. This paper advocates sphere sovereignty as a structural principle in planning and society. Without sphere sovereignty the power’s authority might be unrestricted over people, their lives, their rights, their conscience, their religious believes and their planned environment. Sound sense are necessary to confront the different forms in which power manifest in the Western planning environment. Planners have the power needed to reinvent the social agenda for all communities to live a meaningful life of their choice and not of one of these global solutions that is supposed to solve all problems for all cultures and communities. By accepting that there are set norms for human society and laws for nature, a conscious choice can be made for promoting the social process in communities in a specific direction. 

Opsomming

Deur die geskiedenis word beplanners gekonfronteer met die verskillende manifestasies van mag. In totalitêre state of vryemarkmonopolieë en ander soorte “ryke” waar mag eksklusief is, is dit moeilik om universele beplanningsdoelwitte gebaseer op gesonde verstand beplanning, te bereik. Hierdie artikel gee ? alternatiewe benadering vir die mens en die samelewing om mag te ontwikkel en te gebruik soos wat dit nodig is vir elke samelewing. Hier word ? Nederlandse akademikus, prof. H.M. Goudappel se urbanistiek-konsep gebruik om aan te toon hoe ideologiese, teoretiese en praktiese kwessies rakende mag ontleed kan word. Die artikel bepleit soewereiniteit in eie kring as ? strukturele beginsel vir beplanning en die samelewing. Sonder soewereiniteit in eie kring is die mag se gesag onbeperk oor mense, hul lewens, hul regte, hul gewete, hul godsdienstige geloof en hul beplande omgewing. Gesonde verstand is nodig om die verskillende vorme waarin mag in die Westerse beplanningsomgewing manifesteer, te konfronteer. Beplanners het die nodige mag om die sosiale agenda vir alle gemeenskappe te herontwerp om ? sinvolle lewe na eie keuse te leef en nie een van hierdie wêreldwye oplossings wat veronderstel is om alle probleme vir alle kulture en gemeenskappe op te los nie.

Published

2020-12-31

How to Cite

Steÿn, J. (Das). (2020). Gegronde beplanning kan misbruik van mag in beplanning stop. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 56(3&4), 222-239. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/531