Teachers’ perceptions of the dimensions of Hord’s professional learning model in relation to their principal’s expectations of collaboration

Authors

  • G. M. Steyn University of South Africa

Keywords:

Collaborative culture, Collaboration of teachers, Professional learning community, Hord's model, South African primary school

Abstract

? Gevallestudie is gedoen om die persepsies van personeel in ? Suid-Afrikaanse skool met ? sterk Christelike grondslag te bepaal aangaande die bestaan van ? professionele leergemeenskap (PLG) met betrekking tot die verwagtinge van die skoolhoof in die implementering van hierdie gemeenskap. Dit het ? kwantitatiewe navorsingsontwerp ingesluit waarin Hord se model gebruik is om te bepaal hoedanig daar voldoen is aan die vyf dimensies van PLG. Hierdie dimensies het die volgende ingesluit: (1) gedeelde leierskap; (2) ? gedeelde visie en waardes; (3) individuele en gedeelde leer; (4) gedeelde praktyk; en (5) ondersteunende omstandighede. Die studie het ook ? kwalitatiewe navorsingsontwerp gebruik om die skoolhoof se verwagtinge ten opsigte van die dimensies te bepaal. Die bevindinge het aangetoon dat daar tot ? groot mate voldoen is aan dimensies van Hord se model volgens onderwysers se persepsies, wat gevolglik aan die verwagtinge van die skoolhoof voldoen het.

A case study was done to determine the perceptions of staff at a South African primary school with a strong Christian culture regarding the existence of a professional learning community (PLC) in relation to the expectations of the principal in implementing such a community. This involved a quantitative research design employing Hord’s model to investigate the teachers’ perceptions of how the five dimensions of the PLC were attained. These dimensions included: (1) shared leadership; (2) a shared vision and values; (3) individual and shared learning; (4) shared practice; and (5) supportive conditions. The study also used a qualitative research design to assess the expectations of the principal regarding these mentioned dimensions. The findings show that the dimensions of Hord’s model to a large extent were realised, according to the teachers, which therefore met the expectations of the principal as explained in the study.

Published

2016-05-31

How to Cite

Steyn, G. M. (2016). Teachers’ perceptions of the dimensions of Hord’s professional learning model in relation to their principal’s expectations of collaboration. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, 52(1), 29-54. Retrieved from https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/390

Issue

Section

Artikels | Articles