Frekwensie van publikasie | Publication frequency

Minstens twee gewone uitgawes per jaar word gepubliseer. Waar nodig, word die frekwensie egter verhoog. Daar word gestreef na die bespoediging van die proses van manuskrip-hantering vanaf die datum van voorlegging tot die publikasie daarvan.

Spesiale uitgawes word van tyd tot tyd op ʼn ad hoc-grondslag tot die tydskrif-oplaag gedurende die publikasiejaar gepubliseer en maak daarna deel uit van opeenvolgende uitgawes.

Outeurs word d.m.v. die voorleggingsisteem in staat gestel om te eniger tyd die vordering van hulle manuskripte na te gaan, deur op die webblad se afdeling in te skakel

At least two general issues per annum are published. When necessary the frequency will, however, be multiplied. It is our goal to speed up the manuscript handling process from the submission thereof till the time of publication.

Special editions as from time to time required will be published on an ad hoc basis, which will be added to the per annum editions to form part of consecutive issues.

Through the submission system authors are enabled to check at any time the progress made with their manuscripts by logging in to the section on the website.