Digitale argief | Digital archive

Ingevolge 'n staande ooreenkoms met Sabinet word 'n digitale argief van die Tydskrif vir Christelike Wetenskap deur Sabinet gehou.

According to a standing agreement with Sabinet a digital archive for the Journal for Christian Scholarship is being kept by Sabinet.