1.
Raath A. Die Reformatoriese herinterpretasie van die ephorale ampsidee as sinkretiese konstitusionele instelling in die antieke Spartaanse politieke lewe. TCW/JCS [Internet]. 2019Dec.31 [cited 2021Jun.16];55(4):145-83. Available from: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478