1.
van der Walt BJ. Christelike konfessies, getuienisse en credo’s: Aan watter lewensbeskoulik-filosofiese kriteria behoort nuwe formulerings te beantwoord?. TCW/JCS [Internet]. 2019Jan.14 [cited 2020Sep.24];54(3):65-87. Available from: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433