1.
van der Walt BJ. Die godsdienstig-teologiese en filosofiese konteks van die negentiende-eeuse Réveil in Nederland. TCW/JCS [Internet]. 2016Jul.29 [cited 2020Sep.24];52(2):227-50. Available from: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398