1.
Raath A. Regs- en staatsosiologiese grondslae van politokratiese kommunitarisme: ’n Gesprek oor enkele aspekte van die meta-etiese historisme in die Afrikaanse politieke en regsliteratuur. TCW/JCS [Internet]. 2016May31 [cited 2020Oct.1];52(1):55-90. Available from: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391