1.
van der Walt BJ. Sewe eeue neo-Thomistiese denke: ’n Uitdaging vir die wysgerige historiografie. TCW/JCS [Internet]. 2013Dec.20 [cited 2021Dec.6];49(4):187-206. Available from: https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/331