Diedericks, MC, and MC Diedericks. “Verdieping Van Die Begrip ’tradisie’ in Christelike Onderwys Vanuit HG Stoker Se Insigte”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 59, no. 3&4 (January 15, 2024): 165 - 185. Accessed April 14, 2024. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/982.