Mentz, P. J., and J. L. van der Walt. “Van Bestuur Na Leiding: Imperatief Vir Ordelike Onderwys in ’n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 42, no. 4 (December 22, 2006): 151-170. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/86.