van der Walt, J. L., and J. de Klerk. “Die Effektiwiteit Van Die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte Vir Verbetering?”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 42, no. 1 - 2 (January 31, 2006): 175-193. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/69.