Rens, J. A., J. L. van der Walt, and N. J. Vreken. “Waarde-Opvoeding in Skole: Kan Dit? Moet Dit?”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 41, no. 3 - 4 (June 30, 2005): 215-229. Accessed January 18, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/59.