Verster, P. “Jesus Die Here: ’n Apologetiese Beskouing Van Die Uniekheid Van Jesus Christus in Vergelyking Met Godsdiensfigure”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 41, no. 3 - 4 (June 30, 2005): 119-138. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/55.