Raath, Andries. “Die Vindiciae Contra Tyrannos En Die Middeleeuse Politieke Filosofie”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 57, no. No 1&2 (July 30, 2021): 19-40. Accessed September 26, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/544.