Raath, Andries. “Historistiese Politologie of Universele Beginsels Van Die Staatsfilosofie?”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56, no. 3&4 (December 31, 2020): 190-219. Accessed October 22, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/530.