Oosthuizen, IJ, and JL van der Walt. “Opvoedende Onderwysessensies Ter Bevordering Van Die ‘beste belang(e) Van Die kind’”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56, no. 3&4 (December 31, 2020): 1-23. Accessed October 22, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/523.