Raath, Andries. “Die Konfigurasie Van Politieke Enkapsulêre Verhoudinge En Publieke Kompetensieperke in Die Vindiciae Contra Tyrannos: Middeleeuse Aanknopingspunte Vir Die Vroeë Reformatoriese Politieke Filosofie”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 56, no. 1&2 (July 1, 2020): 51-80. Accessed September 28, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/517.