Raath, Andries. “Die Reformatoriese Herinterpretasie Van Die Ephorale Ampsidee As Sinkretiese Konstitusionele Instelling in Die Antieke Spartaanse Politieke Lewe”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 55, no. 4 (December 31, 2019): 145-183. Accessed June 16, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/478.