van der Walt, Bennie J. “Christelike Konfessies, Getuienisse En credo’s: Aan Watter Lewensbeskoulik-Filosofiese Kriteria Behoort Nuwe Formulerings Te Beantwoord?”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 54, no. 3 (January 14, 2019): 65-87. Accessed October 1, 2020. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/433.