Raath, Andries. “Wysgerige Kanttekeninge by H.J. Van Eikema Hommes Se Regsbeginsel-Teorie”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 53, no. 1 (June 30, 2017): 59-90. Accessed October 21, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/418.