van der Walt, Bennie J. “Die Godsdienstig-Teologiese En Filosofiese Konteks Van Die Negentiende-Eeuse Réveil in Nederland”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 52, no. 2 (July 29, 2016): 227-250. Accessed August 11, 2020. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/398.