“Regs- En Staatsosiologiese Grondslae Van Politokratiese Kommunitarisme: ’n Gesprek Oor Enkele Aspekte Van Die Meta-Etiese Historisme in Die Afrikaanse Politieke En Regsliteratuur”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 52, no. 1 (May 31, 2016): 55-90. Accessed November 28, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/391.