van der Walt, Bennie J. “Semi-Mistieke Spiritualiteit by Johannes Calvyn En by Abraham Kuyper: Die Invloed Daarvan Tot Vandag”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 51, no. 3 (September 30, 2015): 99-124. Accessed September 24, 2020. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/380.