van der Walt, B. J. “Sewe Eeue Neo-Thomistiese Denke: ’n Uitdaging Vir Die Wysgerige Historiografie”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 49, no. 4 (December 20, 2013): 187-206. Accessed December 6, 2021. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/331.