van der Walt, B. J. “Die Religieuse Rigting Van Die Denke Van Thomas Van Aquino (1224/5-1274) En Die Betekenis Daarvan Tot Vandag”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 48, no. 1-2 (June 29, 2012): 223-249. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/284.