van der Walt, B. J. “Die Invloed Van Die Aristoteliesskolastieke Filosofie Op Die Dordtse Leerreëls (1619): ? Christelik-Filosofiese Analise”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 48, no. 1-2 (June 29, 2012): 91-110. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/279.