Stoker, P. H. “Calvyn En Die Natuurwetenskappe”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship00 (September 30, 2010): 75-96. Accessed October 1, 2020. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/246.