van der Walt, J. L., F. J. Potgieter, and C. C. Wolhuter. “Positiewe Dissipline in Die Hande Van Die Opvoeder”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship0, no. 1 (April 30, 2010): 145-168. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/237.