van der Walt, B. J. “Die Dood En Daarna ’n Verkenning Van Enkele Standpunte Binne Die Teologiese En Filosofiese Reformatoriese Denke”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 45, no. 1 - 2 (June 30, 2009): 251-285. Accessed January 18, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/173.