van der Walt, J. L., C. C. Wolhuter, and F. J. Potgieter. “Sosiale Kapitaalskepping Deur Middel Van Die Suid-Afrikaanse Beleid Oor Godsdiens in Die Onderwys (2003): ’n Skriftuurlikprinsipiële Beoordeling”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 45, no. 1 - 2 (June 30, 2009): 213-229. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/171.