van der Walt, J. L. “Hoe Ons Sin Maak Van Die Opvoedingswerklikheid”. Tydskrif vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship 39, no. 3 - 4 (January 31, 2003): 87-106. Accessed January 19, 2022. https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/16.