Diedericks, M., and M. Diedericks. “Verdieping Van Die Begrip ’tradisie’ in Christelike Onderwys Vanuit HG Stoker Se Insigte”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 59, no. 3&4, Jan. 2024, pp. 165 -85, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/982.