Zuiddam, B. “Godfather of Godvrezend Bisschop? De Ethiek Van Ambrosius in Het Spanningsveld Van Schriftgezag En Pragmatisme”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 59, no. 3&4, Jan. 2024, pp. 93 - 121, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/978.