Raath, A. “Tussen Revolusionisme En Pasifisme: Die Ontplooiing Van Reformatoriese Verset in Die Sestiende Eeuse Protestantisme”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 59, no. 3&4, Jan. 2024, pp. 71 -92, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/976.