Mentz, P. J., and J. L. van der Walt. “Van Bestuur Na Leiding: Imperatief Vir Ordelike Onderwys in ’n Veranderende Suid-Afrikaanse Onderwyslandskap”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 42, no. 4, Dec. 2006, pp. 151-70, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/86.