van der Walt, J. L., and J. de Klerk. “Die Effektiwiteit Van Die Lewensoriënteringsprogram Volgens ’n Groep Suid-Afrikaanse Onderwysers – Ruimte Vir Verbetering?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 42, no. 1 - 2, Jan. 2006, pp. 175-93, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/69.