Rens, J. A., J. L. van der Walt, and N. J. Vreken. “Waarde-Opvoeding in Skole: Kan Dit? Moet Dit?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 41, no. 3 - 4, June 2005, pp. 215-29, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/59.