Raath, A. “Ultramontanisme, Gallikalisme En Curialisme: Die Invloed Van Middeleeuse Teorieë Oor Kerk En Staat Op Die Monargomagies-Reformatoriese Politieke Denke”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 57, no. No 1&2, July 2021, pp. 89-113, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/548.