Raath, A. . “Die Vindiciae Contra Tyrannos En Die Middeleeuse Politieke Filosofie”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 57, no. No 1&2, July 2021, pp. 19-40, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/544.