Raath, A. “Historistiese Politologie of Universele Beginsels Van Die Staatsfilosofie?”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 56, no. 3&4, Dec. 2020, pp. 190-19, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/530.