Duvenhage, A. “Suid-Afrika in ’n Smeltkroes Van Verandering: Eietydse En Toekomsperspektiewe”. Tydskrif Vir Christelike Wetenskap | Journal for Christian Scholarship, vol. 56, no. 3&4, Dec. 2020, pp. 137-62, https://pubs.ufs.ac.za/index.php/tcw/article/view/528.